top of page
תביטחון אישי.png
Untitled (1760 × 465 px) (3).png

תכנית הפעולה שלנו

1. התייעלות השירותים וצמצום הרגולציה בקבלת רישיון עסק.

2. הגדלת השטח המזכה בפטור מארנונה עסקית לעסקים ביתיים קטנים מ- 12 ל- 20 מ"ר .

3. פטור מתשלום החנייה לעסקים בעיר העתיקה במקביל להגדלת שטח החניה בפאתי האזור.

4. הנגשה ושקיפות של מכרזים והזדמנויות עסקיות ברשות ובמשרדי הממשלה באמצעי המדיה העירוניים.

5. הטבה בארנונה ודמי השילוט לעסקים בעיר העתיקה ובשכונות הוותיקות.

6. שילוט מראה מקום ונגישות לעסקים, במקביל לטיפוח וניקיון סביבת העסק.

7. הקמת לובי חזק עם נציגות בישיבות המועצה לעסקים מקומיים.

קידום עסקים
ופיתוח כלכלי

bottom of page