top of page
תביטחון אישי.png
Untitled (1760 × 465 px) (3).png

תכנית הפעולה שלנו

ביטחון אישי

1. סיירת ביטחון – תגבור, פיקוח והתייעלות.

    - העברת הכשרות והסמכה לטובת הגברת האכיפה.

    - שקיפות פעילות הסיירת לכלל התושבים.

    - צוות ייעודי של נשים מאבטחות לטיפול בהטרדות מיניות.

 2. קידום מיזם להדרכת הגנה עצמית לנשים ונערות והקמת סיירת נשים לסיוע הדדי.

 3. הקמת מאגר עירוני מפוקח של חברות השמירה לצמצום תופעת הפרוטקשיין.

 4. התקנת מצלמות אבטחה עם בינה מלאכותית ויכולת זיהוי פנים במקומות הדורשים אכיפה מוגברת (על פי מודל דובאי).

 5. חסימה ממוקדת של צירי הברחת רכבים בקצוות העיר.

 6. הוספת תאורה לרחובות העיר ופיקוח על טיפול בתקלות התאורה באופן מידי.

7. תכנית למניעת תופעת האלימות וההזנחה בגנים ובצהרונים בעיר, הכוללת פיקוח צמוד ושינוי באופן העסקת כוח האדם.

8. הקמת לובי אזורי לקידום הביטחון בנגב בוועדות הכנסת.

bottom of page