top of page
תביטחון אישי.png
Untitled (1760 × 465 px) (3).png

תכנית הפעולה שלנו

רווחת התושבים

1. הקמת מרכז חוסן למתן טיפול מקצועי לנפגעי חרדה ביטחונית.

2. הנגשת שירותי העירייה ופעילות מוקד 106 לכלל התושבים, לרבות תרגום האתר במלואו     לשפה הרוסית לטובת קשישים ועולים חדשים, מענה טלפוני ואפשרות להעברת פניות כתובות   בשפה הרוסית.

3. קידום פרויקט אוריינות דיגיטלית לקשישים בשיתוף משרד החינוך ותנועות הנוער.

4. קידום הקמת תיכון לתלמידי החינוך המיוחד ולקויות למידה וקשב בעיר.

5. השקעה בתחזוקת ותברואת השכונות הוותיקות.

6. קווי לילה ממקומות בילוי לצעירים וחיילים ברחבי העיר.

7. ריכוז מעסיקים מפוקחים לעבודת נוער וצעירים בחופשות.

bottom of page